فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 9
189
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
233
9 ماه پیش
عرضه فناوری
273
9 ماه پیش
عرضه فناوری
791
one year ago
عرضه فناوری
1497
one year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید