فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 71
123
10 ماه پیش
عرضه فناوری
287
one year ago
عرضه فناوری
374
one year ago
عرضه فناوری
339
one year ago
عرضه فناوری
385
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
358
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید