فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 159
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 13
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 159
تعداد کل متقاضیان فناوری : 13
آیتم یافت شده برای شما : 20
112
5 ماه پیش
عرضه فناوری
164
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
314
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
177
7 ماه پیش
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید