فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 44
24
3 هفته قبل
عرضه فناوری
196
9 ماه پیش
عرضه فناوری
200
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
232
9 ماه پیش
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید