فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 25
228
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
243
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
146
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
148
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
272
9 ماه پیش
عرضه فناوری
321
9 ماه پیش
عرضه فناوری
241
9 ماه پیش
عرضه فناوری
293
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
879
one year ago
عرضه فناوری
876
one year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید