فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 18
268
one year ago
عرضه فناوری
462
one year ago
تقاضای فناوری
555
one year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید