فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 18
162
8 ماه پیش
عرضه فناوری
309
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
320
10 ماه پیش
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید