فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 159
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 13
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 159
تعداد کل متقاضیان فناوری : 13
آیتم یافت شده برای شما : 24
149
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
177
6 ماه پیش
عرضه فناوری
196
6 ماه پیش
عرضه فناوری
745
10 ماه پیش
عرضه فناوری
895
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
1460
10 ماه پیش
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید