فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 10
371
one year ago
تقاضای فناوری
330
one year ago
تقاضای فناوری
398
one year ago
عرضه فناوری
313
one year ago
عرضه فناوری
346
one year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید