فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 50
308
one year ago
عرضه فناوری
336
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
378
one year ago
تقاضای فناوری
337
one year ago
تقاضای فناوری
291
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید