فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 20
473
one year ago
تقاضای فناوری
292
one year ago
تقاضای فناوری
551
one year ago
تقاضای فناوری
315
one year ago
تقاضای فناوری
627
2year ago
عرضه فناوری
745
2year ago
عرضه فناوری
1074
2year ago
تقاضای فناوری
1009
2year ago
عرضه فناوری
1619
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید