فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 20
441
one year ago
تقاضای فناوری
281
one year ago
تقاضای فناوری
533
one year ago
تقاضای فناوری
308
one year ago
تقاضای فناوری
611
one year ago
عرضه فناوری
727
one year ago
عرضه فناوری
1054
2year ago
تقاضای فناوری
994
2year ago
عرضه فناوری
1612
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید