فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 26
441
one year ago
تقاضای فناوری
281
one year ago
تقاضای فناوری
533
one year ago
تقاضای فناوری
308
one year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید