فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 10
296
2year ago
تقاضای فناوری
553
2year ago
تقاضای فناوری
631
2year ago
عرضه فناوری
748
2year ago
عرضه فناوری
1622
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید