فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 9
279
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
343
one year ago
عرضه فناوری
409
one year ago
عرضه فناوری
972
2year ago
عرضه فناوری
1613
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید