فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 9
241
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
292
12 ماه پیش
عرضه فناوری
345
12 ماه پیش
عرضه فناوری
884
one year ago
عرضه فناوری
1565
one year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید