فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 14
254
9 ماه پیش
تقاضای فناوری
209
9 ماه پیش
تقاضای فناوری
293
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
309
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
320
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
188
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
386
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
210
10 ماه پیش
تقاضای فناوری
941
one year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید