فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 14
382
one year ago
تقاضای فناوری
342
one year ago
تقاضای فناوری
296
2year ago
تقاضای فناوری
553
2year ago
تقاضای فناوری
1075
2year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید